چاپ کتاب ایجاد سیستم های مدیریت یادگیری در وردپرس

در بهمن ماه ۱۳۹۵دو کارگاه مجزای آموزشی با موضوع کتاب حاضر برای اساتید و دانشجویان در دانشگاه علوم تحقیقات برگزار خواهد گردید. شرکت کنندگان کارگاه خواهند توانست یک سایت آموزشی طراحی و تولید کنند.

منابع آزمون پایان ترم

اصول طراحی پیام های آموزشی: از اسلاید شماره ۱ تا اسلاید شماره ۲۰۰ آشنایی با کامپیوتر : کل جزوه کلاسی کاربرد رایانه در آموزش: از اسلاید ۲۳۰ تا پایان اسلاید ها آموزش وب محور: کل جزوه کلاسی کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش: صفحه ۱ تا ۳۶ جزوه کلاسی مقدمات تکنولوژی آموزشی: تمامی اسلایدها فناوری […]

ساعات حضور در دانشگاه علوم تحقیقات

دانشجویان عزیز ساعات حضور بنده در دانشگاه علوم تحقیقات در جدول آمده است. لطفا پس از  هماهنگی قبلی با اینجانب به اتاق کنترل کلاس ها و یا اتاق گروه مشاوره مراجعه فرمایید.