مدرس: دکتر مونا احمدمخبری

 

هدف کلی درس:

  • توسعه و تعمیق دانش دانشجویان در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اهداف جزئی درس  :

  • آشنایی با یادگیری الکترونیکی
  • آشنایی با ملزومات و  زیرساخت های سیستم های آموزشی مبتنی بر وب
  • آشنایی با انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی
  • آشنایی با ابزارها و فن‌آوری­های آموزشی مبتنی بر وب

روش ارزیابی:

  • ارزشیابی مستمر کلاسی: جهت مرور مفاهیم
  • آزمون میان ترم: ۵ نمره (آزمون کتبی چهارگزینه ای)
  • آزمون پایانی: ۱۵ نمره (آزمون کتبی چهارگزینه ای)

منبع آزمون میان ترم و پایانی: