چهارچوب سرفصل درس متون تخصصی تکنولوژی آموزشی

مدرس: دکتر مونا احمدمخبری

روش ارزیابی:

  • ارزشیابی مستمر کلاسی: ۸ نمره
  • آزمون میان ترم: ندارد
  • آزمون پایانی: ۱۲ نمره

منبع آزمون میان ترم و پایانی:

دانلود اسلاید های درس متون تخصصی تکنولوژی آموزشی