نفر اول آزمون ورودی  دکتری سال ۸۹

رتبه اول کارشناسی ارشد

نفر هفتم آزمون ورودی کارشناسی ارشد

 سوابق تحصیلی

الف) تحصیلات

مقطع تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
رشته تحصیلی تکنولوژی آموزشی تکنولوژی آموزشی تکنولوژی آموزشی
گرایش تکنولوژی آموزشی تکنولوژی آموزشی تکنولوژی آموزشی
معدل ۱۶٫۸۴ ۱۸٫۶۱ ۱۸
محل اخذ مدرک علامه طباطبائی علامه طباطبائی علامه طباطبائی

 

ب) پایان‌نامه‌های تحصیلی

عنوان پایان‌نامه مقطع تحصیلی استاد راهنما
تأثیر ارائه مطالب از طریق چندرسانه ای بر یادگیری کارشناسی ارشد دکتر محمدحسن امیرتیموری
طراحی الگوی اثربخش عوامل آموزشی مبتنی بر وب دکتری دکتر خدیجه علی آبادی