منابع آزمون پایان ترم

  • اصول طراحی پیام های آموزشی: از اسلاید شماره ۱ تا اسلاید شماره ۲۰۰
  • آشنایی با کامپیوتر : کل جزوه کلاسی
  • کاربرد رایانه در آموزش: از اسلاید ۲۳۰ تا پایان اسلاید ها
  • آموزش وب محور: کل جزوه کلاسی
  • کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش: صفحه ۱ تا ۳۶ جزوه کلاسی
  • مقدمات تکنولوژی آموزشی: تمامی اسلایدها
  • فناوری های سیار در آموزش و یادگیری: از اسلاید ۱ تا ۹۷
  • کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی: فصل ۲ کتاب
  • طراحی و توسعه آموزش تعاملی: تهیه استوری برد

موفق باشید ان شاءالله تعالی